Máte nejaké otázky? Zavolajte nám!
0904 232 154 | 0905 298 161

ZADARMO za splnenia nasledujúcich podmienok:

  • zákazník predloží pôdorys a predpokladanú dispozíciu daného priestoru, vyberie si pred začatím vizualizačných prác konkrétny typ materiálu z našej ponuky
  • dohodne si termín konzultácie k vyhotoveniu vizualizácie
  • pred začatím prác zloží zálohu na práce vo výške 50 € s DPH, táto záloha sa po ukončení vizualizačných prác zúčtuje
  • vizualizácia bude vypracovaná do podoby grafického návrhu (obrázky) + orientačný výpočet spotreby obkladových materiálov a dlažby

Mobil: 0905 298 161, 0904 232 154
E-mail: kereko@kereko.sk