OBKLADY | DLAŽBY | SANITA
STAVEBNÉ MATERIÁLY

ZADARMO za splnenia nasledujúcich podmienok:

  • zákazník predloží pôdorys a predpokladanú dispozíciu daného priestoru, vyberie si pred začatím vizualizačných prác konkrétny typ materiálu z našej ponuky
  • dohodne si termín konzultácie k vyhotoveniu vizualizácie
  • vypracovanie grafického návrhu je spoplatnené sumou 50 € s DPH. V prípade zakúpenia obkladov a dlažieb podľa tohto grafického návrhu, bude poplatok odpočítaný z hodnoty u nás zakúpeného tovaru
  • vizualizácia bude vypracovaná do podoby grafického návrhu (obrázky) + orientačný výpočet spotreby obkladových materiálov a dlažby

Kontakt:

+421 905 298 161
+421 904 232 154
kereko@kereko.sk


bianco negra     delta

dilan     idole

     naris

nori     ottocento

pascal     skolka